Nazwa usługi: Całkowite lub częściowe umorzenie należności np. z tytułu dostarczanej wody
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie

Sienkiewicza 24/

11-600 Węgorzewo

87 427 28 28

   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy:
     
  Opłaty:

     
  Czas załatwienia sprawy:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Podstawa prawna:
     
  Inne informacje:
     
  Formularz elektroniczny:
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: