Nazwa usługi: Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie

Sienkiewicza 24/

11-600 Węgorzewo

87 427 28 28

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę dostarczanej na cele gospodarstwa domowego, przemysłowo-gospodarczego i/lub
odprowadzanie ścieków dla posiadanej przeze nieruchomości.
   
Opłaty:

brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zawarcie Umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: