Nazwa usługi: Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie

Sienkiewicza 24/

11-600 Węgorzewo

87 427 28 28

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza
  • 1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
  • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
  • Pełnomocnictwo
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
   
Opłaty:

W zależności od ustaleń właściwego organu

   
Czas załatwienia sprawy: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: