Nazwa usługi: Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie

Sienkiewicza 24/

11-600 Węgorzewo

87 427 28 28

   
Wymagane dokumenty:
  • nie dotyczy
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku w dotyczącego wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   
Opłaty:

nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: